Nawozy mineralne, zwane również sztucznymi, są używane w celu wzbogacenia gleby w niezbędne składniki pokarmowe potrzebne do lepszego rozwoju roślin. Z pomocą nawozów, rolnicy mogą zadbać o polepszenie właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych swoich upraw. Nawozy sztuczne dzielą się na: azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe oraz magnezowe. Sprawdźmy, jakie jest zastosowanie poszczególnych nawozów mineralnych.

Nawozy azotowe dla lepszego rozwoju roślin

Azot to jeden z najważniejszych składników pokarmowych roślin. Jest niezbędny do syntezy białek, a co za tym idzie, do prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju roślin. W szczególnym natężeniu stosujemy je w fazie intensywnego wzrostu roślin, choć nawożenie azotem jest rozkładane w czasie, ze względu na szybkie wymywanie w glebie. Z pomocą nawozów azotowych możemy zwiększyć masę plonów. Zdecydowana większość preparatów zawiera azot naturalnie przyswajany przez rośliny, co znacznie zwiększa efektywność nawożenia i minimalizuje stratę wartości mineralnych.

Nawozy fosforowe w trosce o wyższą jakość plonów

W gronie nawozów sztucznych niezwykle istotny okazuje się fosfor stosowany w rolnictwie w formie ortofosforanów. Ma on znikomy wpływ na wielkość plonów, jednak znacząco zwiększa ich jakość. Poprawiają również efektywność nawozów azotowych. Najczęściej, nawozy fosforowe są łączone z innymi substancjami odżywczymi, np. z wapnem. Co szczególnie istotne, fosfor akumuluje się w glebie, w związku z czym, stosuje się go w ograniczonych dawkach raz na 2-3 lata.

Nawozy potasowe zwiększające poziom cukrów prostych w roślinach

Żyzne gleby w Polsce są dosyć ubogie w potas, w związku z tym, nawozy sztuczne bardzo często zawierają ten składnik mineralny. Jet on niezbędny w prawidłowym transporcie elektronów podczas asymilacji dwutlenku węgla. Bierze udział w biosyntezie związków organicznych zwiększając poziom cukrów prostych w uprawianych roślinach. Zwiększa również odporność roślin na trudne warunki atmosferyczne. Nawozy potasowe dzielą się na chlorkowe oraz siarczanowe. Najczęściej jest to jeden z elementów nawozu wieloskładnikowego.

Jakie funkcje pełnią nawozy wapniowe oraz nawozy magnezowe?

Związki wapna są słabo przyswajane przez rośliny, a ponadto, w polskich glebach jest ich zbyt mało. To niezwykle istotny składnik mineralny, który dba o prawidłowy odczyn gleby, co sprzyja prawidłowemu wzrostowi roślin. Regularne nawożenie wapniem jest niezbędne, aby zabezpieczyć uprawiane rośliny przed rozkładem tkanek. Pozwala zwiększyć wielkość plonów nawet o kilkadziesiąt procent.

Magnez zwiększa wchłanialność pozostałych składników mineralnych, a także dba o lepszą odporność rośliny; zarówno na warunki atmosferyczne, jak również typowe choroby. Minerał ten jest szczególnie istotny we wczesnych fazach rozwoju rośliny. Dla uzyskania optymalnych efektów należy stosować go systematycznie, zwłaszcza w glebach, w których występuje deficyt tego minerału.

Nawozy jednoskładnikowe czy wieloskładnikowe?

Dostępne na rynku nawozy sztuczne możemy podzielić na jednoskładnikowe oraz wieloskładnikowe. Te drugie stały się ogólnodostępne dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. Dziś, w rolnictwie stosujemy przede wszystkim nawozy wieloskładnikowe. Jednoskładnikowe nawozy są powszechnie wykorzystywane w przydomowych ogródkach np. w przypadku dużych deficytów danego minerału w glebie lub ze względu na szczególnie trudne warunki pogodowe.